spotify instagram youtube Twitter Facebook

ORGANIGRAMA

Òrgans de govern d'Esquerra Republicana Òrgans consultius d'Esquerra Republicana Altres òrgans d'Esquerra Republicana Govern de la Generalitat de Catalunya Diputats i diputades Món municipal Diputacions provincials

Consell Municipal

Després de les eleccions municipals es constituix el Consell Municipal d’Esquerra Republicana. Aquest òrgan es reuneix, com a mínim, dos cops l’any, a proposta de la seva Presidència.

El Consell Municipal és constituït per:

  1. Els alcaldes i les alcaldesses d’Esquerra Republicana de les deu localitats més poblades dels Països Catalans que no siguin capitals de comarca.
  2. Els alcaldes i alcaldesses d’Esquerra Republicana de les capitals de comarca.
  3. Un alcalde o alcaldessa, i en el cas que no n’hi hagués, un regidor o regidora, per federació territorial o regional escollit per la seva Executiva territorial o regional.
  4. Les persones que siguin portaveu del partit als consells de vegueries, o en el seu cas, a les diputacions provincials dels Països Catalans, o als consells insulars.
  5. Les persones presents als òrgans de direcció de les entitats municipalistes.
  6. La Secretaria de Política Municipal també proposarà, d’acord amb les federacions comarcals que formin part del Consell Municipal, altres càrrecs electes locals a fi i efecte de garantir la representativitat de totes les comarques en el sí del Consell, i l’equilibri entre municipis grans i petits, tenint en compte els resultats electorals. Aquesta proposta haurà de ser ratificada per l’Executiva Nacional.


Per contactar amb el Consell Municipal pots adreçar-te a: [email protected]


Montserrat Fornells Montserrat Fornells Presidenta del Consell Municipal + informació  
© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web