spotify instagram youtube Twitter Facebook

Com ens organitzem

La militància
La militància a Esquerra Republicana és personal i significa acceptar la Declaració Ideològica, que defineix els postulats polÍtics d’Esquerra; els Estatuts, que determinen el funcionament intern del partit; la Carta financera, que regula la gestió i l’administració dels recursos econòmics de la formació, i el Codi ètic, que regula el comportament públic de la militància tant individualment com col·lectiva.

L’organització territorial
Esquerra Republicana s’organitza amb una estructura territorial articulada a través de seccions locals, federacions comarcals, federacions regionals i federacions territorials.

Les seccions locals són l’òrgan territorial bàsic, format per la militància amb residència fixada en el seu àmbit, que intervé políticament i socialment difonent, aplicant i defensant la política d’Esquerra, apropant el projecte del partit a la ciutadania, i incorporant noves persones afiliades a l’organització.

Les federacions comarcals són l’òrgan territorial d’àmbit comarcal, format per la militància adscrita en aquest territori. Coordinen les polítiques comarcals i tots aquells aspectes que afecten les diverses seccions locals del seu àmbit. Les federacions regionals són l’òrgan territorial d’àmbit regional, format per la militància adscrita en aquest territori.

Les federacions territorials són els òrgans del partit al País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses i a la Catalunya Nord i les componen el conjunt de la militància vinculada a aquests territoris.

L’organització sectorial
Les comissions sectorials, que depenen d’una secretaria nacional, tenen la funció d’atendre el debat i l’acció política en temàtiques concretes.

Òrgans de govern
Hi ha cinc òrgans de govern bàsics a més de la Presidència, que és la màxima representació política i institucional d’Esquerra Republicana i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans, i de la Secretaria General, que té la responsabilitat de dirigir el partit i custodiar la documentació referent a la militància.

El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà del partit, i en forma part tota la militància. Se celebra cada quatre anys i fixa la línia política. Escull la Presidència, la Secretaria General, les vicesecretaries generals i les secretaries nacionals. La Conferència Nacional té per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada el darrer Congrés o Conferència Nacional. El Consell Nacional és el màxim òrgan entre congressos. Se celebra cada tres mesos i té la finalitat d’ajustar la política del partit d’acord amb la línia fixada pel congrés anterior. L’Executiva Nacional, que es reuneix quinzenalment, té cura de la direcció i administració diària del partit. Finalment, la Permanent Nacional pren decisions d’urgència quan altres òrgans no poden reunir-se.

Altres estructures de partit
El Consell Municipal està integrat per diferents càrrecs electes municipals i té la finalitat de debatre, donar suport i assessorar el món local. L’Assemblea Nacional de la Dona és l’òrgan d’assessorament, de debat i d’impuls dels valors i de les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana.

Països Catalans
© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web